DZIENNICZEK HARCERSKI

 

HARCERSKIE

Prawo i Przyrzeczenie Harcerskie

Prawo i Obietnica Zucha

Funkcje i ich oznaczenia

Stopnie harcerskie i instruktorskie

Struktura ZHR-u

Władze ZHR

Przewodniczący ZHR

Naczelniczki Harcerek ZHR

 

SYMBOLIKA HARCERSKA

Hasło "Czuwaj"

Historia Krzyża Harcerskiego

Symbolika Krzyża Harcerskiego

 

HISTORIA

Historia Polski

Historia ZHR

Kalendarium harcerstwa na ziemiach polskich

Kalendarium skautingu

Harcerska poczta polowa

ZHR w Bydgoszczy

FSE i DESMOS

WAGGGS i WOSM

 

BIOGRAFIE

Robert Baden-Powell

Olave Baden-Powell

Olga Drahonowska-Małkowska

Andrzej Małkowski

św. Jerzy

Druhna Joasia Skwarczyńska "SZAROTKA"

 

TERENOZNAWSTWO i PRZYRODOZNAWSTWO

Jak wyznaczyć kierunek północny

Wyznaczanie północy bez kompasu

Jak wyznaczyć azymut

Ocena odległości

Pomiar szerokości rzeki

Pomiar wysokości drzewa

Przewidywanie pogody 1

Przewidywanie pogody 2, rodzaje chmur

Rodzaje ognisk

Tropienie zwierząt

Zwierzęta chronione, rośliny chronione, zioła

Znaki patrolowe

 

SAMARYTANKA

strona tytułowa

skład apteczki

odmrożenia i hipotermia

oparzenia

rany

udary

urazy głowy

złamania

resuscytacja

 

 

 
 
 
ZHR.pl    Bydgoskie Środowisko ZHR   
 
http://www.szablon.xn.pl